Mẹ là người yêu thương ta vô điều kiện.

Back to top button